Ocena wniosku

Oceny wniosków dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują:
  1. obszar wnioskowanych działań;
  2. zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (dot. infrastruktury technicznej);
  3. formę udziału mieszkańców;
  4. wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej;
  5. udział rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania;
  6. udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania;
  7. zaangażowanie środków budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;
  8. efekt społeczny;
    oraz celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Ostateczną decyzję w zakresie przyjęcia wniosku do realizacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x