Patron Miasta

20 lipca 2004 r. na sesji Rady Miejskiej ustanowiono św. Stanisława Biskupa i Męczennika Patronem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dzień 8 maja ustanowiono Świętem Patrona Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Patron. Zdjęcie przedstawiające obraz z wizerunkiem św. Stanisława
Uchwała Nr XXI/297/ 2004

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 lipca 2004 roku

w sprawie: ustanowienia św. Stanisława Biskupa i Męczennika Patronem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
na podstawie: art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U.Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami)

uchwala się co następuje:


§ 1.
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego ustanawia św. Stanisława Biskupa i Męczennika jako Patrona Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
§ 2.
Dzień 8 maja ustanawia się Świętem Patrona Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Odpowiadając na wniosek społeczności lokalnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz po konsultacji z Biskupem Stanisławem Napierałą Ordynariuszem Diecezji Kaliskiej i duchowieństwem ostrowskim należy w szczególny sposób uczcić jublileusz 600-lecia miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjmując św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Patrona Miasta Ostrowa Wielkoposkiego.

Św. Stanisław Biskup jest patronem ostrowskiej konkatedry od 1442 roku. Obok Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha - św. Stanisław Biskup i Męczennik jest głownym Patronem Polski. Papież Jan Paweł II określa św. Stanisława Biskupa "patronem ładu moralnego" w naszym kraju.
Wobec powyższego podjęcia uchwały jest zasadne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x