Kto wypełnia deklarację?

Deklarację o wysokosci opłaty za odbiór odpadów składa właściciel nieruchomosci. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W zabudowie wielolokalowej deklarację wypełnia zarządca budynku lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli zarząd nie został wybrany, obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli lokali (każdy właściciel lokalu składa wówczas osobną deklarację).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x