Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Na podstawie uchwały nr XLI/452/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Nowe stawki od 1 lutego 2022 r. wynoszą:
-    29,0 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka podstawowa,
-    58,0 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka podwyższona.

Termin dokonania opłaty do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz numer indywidualnego konta NIE ulegają zmianie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, takich jak zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub zwolnienia.

Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 01.10.2020 r. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego wprowadziła również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie:
-    uchwały Nr XXV/294/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
-    uchwały Nr XXV/295/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) w wysokości 30% opłaty miesięcznej.

Baner nowe stawki za odpady

Baner dlaczego rosną stawki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x