NORDHAUSEN

Stadt Nordhausen

Markt 1
99734 Nordhausen
e-mail: rathaus@nordhausen.de
http://www.nordhausen.de

 otwórz na wartswie powiększone Logo Nordhausen otwórz na wartswie powiększone herb miasta Nordhausen 
Logo Nordhausen herb miasta Nordhausen


Umowa partnerska z Nordhausen

Umowa o partnerstwie i pełnej zaufania współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Nordhausen

Miasta - Ostrów Wielkopolski (Rzeczpospolita Polska) i Nordhausen (Republika Federalna Niemiec) uzgadniają zgodnie niniejszą umową partnerską współpracę między swymi miastami.Świadomi bolesnej przeszłości naszych narodów, a jednocześnie przekonani o konieczności dalszej współpracy i rozwijaniu przyjacielskich kontaktów między naszymi miastami umowa ta będzie kolejnym etapem pogłębienia istniejących stosunków między Ostrowem Wielkopolskim, a Nordhausen.

Umawiające się Strony wykazują wolę wzajemnej współpracy w następujących dziedzinach:
  • Gospodarki
  • Kultury i Sztuki,
  • Oświaty i Wychowania,
  • Sportu i Kultury Fizycznej,
  • Administracji i Spraw socjalnych.

Współpraca powinna służyć pokojowemu współżyciu, wzajemnemu zrozumieniu naszych narodów i dążeniu do rozwoju we wspólnej Europie.Umawiające się Strony powinny wykorzystać możliwości wzajemnego poznania się, poprzez kontakty oceny warunków życiowych, tradycji i kultury partnera.Umawiające się Strony powinny wykorzystać możliwości wzajemnego poznania się, poprzez kontakty oceny warunków życiowych, tradycji i kultury partnera.Umawiające się Strony zobowiązują się do niezwłocznego opracowania i podpisania "Programów wymiany" w wyżej wymienionych dziedzinach, które będą załącznikami do niniejszej Umowy.

Sporządzono w Ostrowie Wielkopolskim, dnia 19 maja 1995 roku w dwóch egzemplarzach - w języku polskim i niemieckim.

Za miasto Ostrów Wielkopolski
für die Stadt Ostrów Wielkopolski 

Za miasto Nordhausen
für die Stadt Nordhausen

Marek Czemplik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Vorsitzender des Rates der Stadt

Barbara Rinke
Oberbürgermeisterin
Nadburmistrz

Mirosław Kruszyński
Prezydent Miasta
Prä sident der Stadt

Eberhard Linß
Bürgermeister
Burmistrz

~

Ostrów Wielkopolski kontakty z Nordhausen nawiązał w 1978 roku, a 19 maja 1995 r. miasta podpisały umowę o partnerstwie i współpracy. Współpraca dotyczy głównie takich dziedzin jak: kultura i sztuka, gospodarka, oświata i wychowanie, sport i kultura fizyczna, a także administracja i  sprawy socjalne. Znaczny udział w upowszechnianiu wiedzy o zachodnim sąsiedzie Ostrowa Wielkopolskiego ma działające od 1989 r. Towarzystwo Polsko-Niemieckie Koło Przyjaciół Nordhausen.

Pierwsza wizyta delegatów z Nordhausen w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się w 1986 roku. Od tego czasu współpraca między miastami rozwija się pomyślnie czego  przejawem są liczne inicjatywy skierowane do mieszkańców obu miast. Wśród nich należy wymienić trójstronny, bo realizowany przez Ostrów Wielkopolski, Nordhausen i Charleville – Mézières (Francja) projekt MASCUMA oraz  Międzynarodowe Chóralne Spotkania Przyjaźni – Śpiewająca Europa.

Międzynarodowy Przegląd „Wszyscy Śpiewamy na Rockowo” jest kolejnym projektem o charakterze ponadnarodowym realizowanym przez Miasto Ostrów Wielkopolski w partnerstwie z Nordhausen. Celem konkursu jest m.in. prezentacja umiejętności warsztatowych   i artystycznych młodych muzyków z różnych stron  świata oraz umożliwienie młodzieży sprawdzenia swoich możliwości muzycznych na dużej scenie przed szeroką publicznością. Co roku w organizowanej w Ostrowskim Centrum Kultury imprezie biorą udział zespoły młodzieżowe z Nordhausen, Ostrowa Wielkopolskiego, a także z Delitzsch.

 Jednym z przejawów bliskiej współpracy między miastami jest ufundowanie przez władze Nordhausen trzeciego krzesła do „Stołu Burmistrza” – instalacji znajdującej się na ostrowskim rynku oraz posadzenie na skwerze przed ostrowskim Urzędem Miejskim „Dębu Nordhausen”- symbolu trwałości partnerskich kontaktów pomiędzy miastami.  Z kolei władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego przekazały miastu Nordhausen rzeźbę w formie jabłka – jednego z symbolu z herbu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

Co roku odbywają się także wizyty przedstawicieli miast z okazji m.in. Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, czy też Święta Rolanda w Nordhausen.

Fotoreportaż z podpisania umowy o współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Nordhausen w 1995 r.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x