Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego

Tytuł projektu/zadania:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 237 242,18 zł, Budżet Państwa 41 866,27 zł,
Wartość projektu: 279 108,45 zł
Wartość dofinansowania: 279 108,45 zł

Tablica z informacjami na temat projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego

Na mocy decyzji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego" uzyskał 100-procentowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Jest to wspólny projekt Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz partnera projektu - Powiatu Ostrowskiego, który doskonale wpisał się w cele działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu wysokiego stopnia niepełnosprawności oraz trudnej sytuacji materialnej.

Grupą docelową projektu były od samego początku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych, ale jednocześnie będące w pełni władz umysłowych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było jednak spełnianie szeregu wymogów osoby wykluczonej cyfrowo chociażby w zakresie nie posiadania własnego komputera, sprzętu do jego obsługi jako osoby niepełnosprawnej, a także brak dostępu do Internetu.

W ramach projektu zakupiono dla tych osób 30 przenośnych komputerów wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym, a także zapewniono im bezpłatny dostęp do Internetu przez cały okres trwania projektu.

Dla uczestników projektu w maju bieżącego roku został zorganizowany również cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz specjalistycznego osprzętu dedykowanego osobom niepełnosprawnym, umożliwiającego jego obsługę.

Zakupiony sprzęt został oddany uczestnikom projektu w bezpłatne użytkowanie.

Realizacja rzeczowa projektu potrwa 2 lata i w 100% będzie finansowana środkami unijnymi i budżetu państwa. Po tym okresie przez kolejne 5 lat Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z Powiatem Ostrowskim zapewni uczestnikom projektu bezpłatny dostęp do Internetu.

KONTAKT

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x