Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Projekt pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski"

Program:  Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Całkowita wartość projektu:  30 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 21 000,00 zł

Logo WFOŚiGW

Przedsięwzięcie
Pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. W ramach przedsięwzięcia prowadzony będzie: demontaż bądź usunięcie wyrobów zawierających azbest, transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w odpowiedniej instalacji, posiadającej uregulowaną stronę formalno – prawną (składowisko odpadów niebezpiecznych). Czynności te wykonywać będą uprawnione podmioty do gospodarowania tego typu odpadami.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest unieszkodliwienie ok. 70,00 Mg (tj. 70 000 kg) wyrobów zawierających azbest w tym:
- demontaż, transport do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych:
30 Mg w 2020 roku,
- zbieranie, transport do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych:
40 Mg w 2020 roku.
Z założeń programowych będą mogły skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe
i działkowcy na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

AKTUALNOŚCI:

KONTAKT:
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.plStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x