Projekt pn.: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania
: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Całkowita wartość projektu:
  14 518 688,51 zł zł

Wartość dofinansowania: 
8 905 692,23 zł

Tabliczka projektu Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Data rozpoczęcia projektu:  2018-11-20
Data zakończenia projektu: 2021-03-31

Celem głównym projektu jest ograniczenie kryzysowych zjawisk zdiagnozowanych w GPR w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów, przestrzeni publicznych i zintegrowaniu działań społecznych.

Celami szczegółowymi są:
- wzmocnienie kapitału ludzkiego na obszarze rewitalizacji,
- stworzenie trwałych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost funkcjonalności infrastruktury i przestrzeni publicznych.

Przedmiotem projektu są 4 zadania inwestycyjne oraz szereg zintegrowanych z nimi działań społecznych:
1.    Modernizacja budynku Sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich  na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (OCAL) (dom obywatelski) ETAP I i ETAP II
2.    Modernizacja Ogródków Jordanowskichw ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej
3.    Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, ul. Kolejowa-Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
4.    Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Partner Projektu: Powiat Ostrowski

Partner Projektu będzie odpowiedzialny m.in. za:
- wykorzystanie na potrzeby działalności Powiatu w szczególności PUP - budynku OCAL m.in. w zakresie: organizacji targów pracy, ogólnopolskiego tygodnia kariery, wykorzystania powierzchni dla celów planowanych do realizacji zadań własnych, projektów dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa z wykorzystaniem swoich zasobów ludzkich i organizacyjnych.

AKTUALNOŚCI:

FOTOGALERIA

 Zdjęcie Amfiteatr
Amfiteatr Miejski

Zdjęcie Amfiteatr
Amfiteatr Miejski

 Zdjęcie Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej
Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej

Zdjęcie Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej
Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej

Zdjęcie Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej
Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej


Zdjęcie Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej
Sala Sesyjna - Centrum Aktywności Lokalnej

Zdjęcie Ogórdki Jordanowskie
Ogórdki Jordanowskie

Zdjęcie Ogórdki Jordanowskie
Ogórdki Jordanowskie

Zdjęcie Plac Rowińskiego
Plac Rowińskiego

Deptak - ul. Kolejowa
Deptak - ul. Kolejowa

Deptak - ul. Kolejowa
Deptak - ul. Kolejowa

Zdjęcie ul. Wiosny Ludów
ul. Wiosny Ludów

 

 

Kontakt:
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x