O inicjatywie lokalnej

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego we współpracy z samorządem mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu. Pomoc organizacji może polegać np. na użyczeniu kont bankowych, pomocy w skompletowaniu dokumentacji, wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku.

Zgodnie z zasadami inicjatywy lokalnej Miasto nie udziela mieszkańcom dotacji, jak ma to miejsce w przypadku otwartych konkursów ofert.

Wkład ze strony Miasta może natomiast polegać w szczególności na:
  • zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, np. zakup farb i pędzli dla osób chcących odnowić klatkę schodową lub narzędzi i elementów placu zabaw dla osób, które chciałby go zbudować,
  • wsparciu organizacyjnym,
  • wsparciu merytorycznym,
  • wsparciu w kompletowaniu dokumentacji,
  • wypożyczeniu narzędzi,
  • konsultacji merytorycznej podejmowanych działań, np. instruktaż przy wykonywaniu prac, wsparcie specjalistów.

Inwestycje, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej to m.in. budowa drogi, wykonanie oświetlenia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekty społeczne mogą dotyczyć zorganizowania na wzór innych miast np. bezdyskusyjnego klubu filmowego, klubu mam, wystawy fotografii pt. „dzielnica z dawnych lat”, przeprowadzenia akcji informacji dotyczących ważnych tematów, stworzenia miejsc wypoczynku tzw. zielone podwórka, zorganizowanie rajdu rowerowego, imprezy integracyjnej dla sąsiadów czy wykonania murali dotyczących różnej tematyki.
Ważne, aby pomysł wnioskodawcy wpisywał się w zakres zadań publicznych szczegółowo określonych w ustawie oraz w szczegółowe kryteria oceny w oparciu, o które będzie weryfikowany. Należy pamiętać także aby teren, na którym zamierzamy posadzić drzewo czy zamontować ławkę należał do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x