„MOJE PRZEDSZKOLE na Kujawskiej – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim"

Logotypy projektu

Tytuł projektu/zadania:
„MOJE PRZEDSZKOLE na Kujawskiej – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: 30.06.2018 r. – 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 431 647,50 zł  

Wartość dofinansowania: 366 900,37 zł

Wkład własny: 64 747 ,13 zł

Miejsce realizacji projektu: Publiczne Przedszkole nr 11 przy ul Olsztyńskiej 1  w Ostrowie Wielkopolskim

Opis:
Zakres projektu
1.    Zatrudnienie 3 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat (w tym 1 nauczyciel oligofrenopedagog)
2.    pomoc nauczyciela zatrudniona na ½ etatu,
3.    zatrudnienie na ¼ etatu pedagoga,
4.    zatrudnienie na ¼ etatu psychologa,
5.    zatrudnienie na ¼ etatu logopedę,
6.    rozszerzenie ofert placówki o 4 rodzaje zajęć wspomagających:
a.    zajęcia z arteterapii
b.    zajęcia z integracji sensorycznej
c.    zajęcia dogoterapii
d.    zajęcia z hipoterapii
7.    zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, sprzętu do prowadzenia zajęć wspomagających oraz sprzętu audiowizualnego, komputera, drukarki, kserokopiarki.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie nowych 30 miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w wieku 3-4 lata, tj. zajęcia z arteterapii, integracji sensorycznej, dogoterapii, hipoterapii. W ramach projektu dzieci objęte są opieką pedagoga, psychologa i logopedy. Łącznie wsparciem objętych jest 70 dzieci w tym pięcioro ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu doposażono przedszkole w pomoce edukacyjne, dydaktyczne i sprzęt wspierający prace nauczycieli specjalistów, sprzęt audiowizualny, komputer, drukarkę oraz kserokopiarkę.

Kontakt:
Wydział Edukacji i Sportu / Referat Oświaty
tel. 62 58-22-326
e-mai: akasprzak@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x