Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Tytuł projektu/zadania: Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Źródło dofinansowania: 80%  z budżetu państwa oraz 20% wkładu własnego

Czas trwania realizacji projektu:  16.11.2021 r- 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 22 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł

Wkład własny: 4 500,00 zł

Miejsce realizacji projektu:  Szkoła Podstawowa nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich  w Ostrowie Wielkopolskim, Przedszkole nr 12 Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim, Przedszkole nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim.

Logotypy Narodowego Programu Rozowku Czytelnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki

Opis: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała środki na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. ,, Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. ,,Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
Pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup nowości wydawniczych oraz lektur, działania promujące czytelnictwo , warsztaty literacko – plastyczne oraz doposażenie stanowiska nauczyciela bibliotekarza w komputer wraz  z oprogramowaniem.

KONTAKT:
Wydział Edukacji  - Referat Oświaty
tel. 62 582 2325
e-mail: mwalczak@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x