Darmowy podręcznik

 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.


Dotacją celową w roku szkolnym 2020/2021 zostało objętych 6 187 uczniów z 17 szkół podstawowych.
W 2020 roku dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wyniosła
701 405,06 zł, a dotacja na wyposażenia szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła 12 013,55 zł.


KONTAKT

Wydział Edukacji i Sportu
Referat Oświaty

tel. 62 58 22 334, 62 58 22 324

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x