Archiwum
słonecznie
13℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

14-01-2019

Wydział Kultury i Sztuki informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury i Sztuki informuje, że w dniu 11.01.2019 r. organizacja pozarządowa pn. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Ostrowie Wielkopolskim złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 21.01.2019r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną na adres: kultura@umostrow.pl

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176749.asp?soid=2C403A8C734142A6878C40326659E524

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x