Archiwum
pochmurno
16℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: 31 maja mija termin wpłaty II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach

31 maja mija termin wpłaty II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach

31-05-2021

Uwaga – termin wpłaty II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepachmija 31 maja !!!

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (dot. sklepów), że do 31 maja 2021 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Wpłaty można dokonać na poniższy numer rachunku bankowego:

 

BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy         

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

  

W związku aktualną sytuacją pandemiczną, zachęcamy do dokonywania opłat  przelewem.

 W tytule przelewu proszę zawrzeć informację takie jak:

- adres punktu sprzedaży,

- rodzaj zezwolenia (A/B/C).

Przykładowy tytuł przelewu: „ II rata opłaty za zezwolenie ABC na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktu przy ul. XXXXXX”

 Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

 Zgodnie z art. 18 ust 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), w przypadku niedopełnienia
w terminach
(o których w art. 111 ust 7 cytowanej ustawy) obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa,
a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Odstępstwo od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście Ostrowie Wielkopolskim. 

Nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (w lokalach gastronomicznych), bowiem przedsiębiorcy posiadający lokale gastronomiczne zostali zwolnieni z opłaty uchwałą nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu pod numerami telefonów: 625822116, 625822117.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x