Archiwum
pochmurno
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: 23 mln złotych na wodne bezpieczeństwo ostrowian

23 mln złotych na wodne bezpieczeństwo ostrowian

12-05-2021

Zakończono największą modernizację sieci kanalizacyjnej w mieście. Rurociągi tłoczne, które doprowadzają ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie przeszły gruntowny remont - to element największego projektu realizowanego w historii Ostrowa Wielkopolskiego. We wtorek, 11 maja nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 

- Sfinalizowaliśmy kolejną, bardzo ważną inwestycję realizowaną przez Wodkan - po dwóch latach zakończono modernizację rurociągów doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków. To zadanie warte 23 mln złotych. Spółka Wodkan pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 12 mln złotych. Wytrzymałość rurociągów zwiększyliśmy na co najmniej pół wieku - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

Umowę z wykonawcą inwestycji - firmą AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy - podpisano 26 kwietnia 2019 roku. Po dwóch latach prace zostały zakończone, a zadanie wykonane w planowanym terminie.

Inwestycja polegała na modernizacji funkcjonującego od ponad 15 lat rurociągu tłocznego, zasilającego oczyszczalnię ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, który jest jedynym źródłem dopływu ścieków do oczyszczalni. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki składa się z dwóch nitek, co pozwoliło na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania układu kanalizacyjnego oraz na realizację zadania dla każdej nitki osobno.

- Zakres zrealizowanych prac obejmował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Zaprojektowano i wykonano modernizację rurociągu tłocznego betonowego z rur o średnicy wewnętrznej DN 600 mm, występującego jako dwie równoległe nitki. Renowację rurociągu wykonano metoda bezwykopową, poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów specjalnym rękawem z filcu technicznego, wzmocnionego włóknem szklanym i utwardzonego przy pomocy gorącej wody. Ta modernizacja zabezpiecza miasto i jego mieszkańców przed tragedią, która miała miejsce w Warszawie na Oczyszczalni Ścieków “Czajka”. Tam na skutek uderzeń hydraulicznych nastąpiło rozszczelnienie rurociągów tłocznych. Efektem modernizacji sieci kanalizacyjnej jest zwiększenie wytrzymałości rurociągów na co najmniej pół wieku - zaznacza Marek Karolczak, prezes ostrowskiego Wodkanu.

Długość rurociągów poddanych modernizacji wynosiła ponad 10 000 m. W pierwszej kolejności wykonano w całości nitkę nr 1, zewnętrzną zachodnią, a po jej sprawdzeniu i stałym uruchomieniu – nitkę nr 2: wewnętrzną, wschodnią. Ponadto, uzgodniono z właścicielami gruntów dostępność terenu w czasie wykonywania poszczególnych prac, odtworzono nawierzchnię i przywrócono teren do stanu pierwotnego. Na koniec wykonano rozruch każdej nitki i oddano je do eksploatacji.

Celem i głównym efektem modernizacji rurociągów tłocznych była poprawa parametrów wytrzymałościowych rur, ustabilizowanie parametrów hydraulicznych układu sieci kanalizacyjnej aglomeracji oraz eliminacja awarii.

Ta technologia wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji ścieków i obniży koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego, poprzez stabilne tłoczenie ścieków do oczyszczalni. Wyeliminuje to również perturbacje w eksploatacji oczyszczalni poprzez przekazywanie przewidywanych ilości ścieków.

Poprawa stanu technicznego rurociągów nastąpiła poprzez uzyskanie pełnej szczelności na infiltrację i – w szczególności – na eksfiltrację, uzyskanie wymaganej przepustowości hydraulicznej kanałów, uzyskanie wymaganej wytrzymałości kanału, dostosowanej do obecnych i spodziewanych jego obciążeń.

- To bardzo ważna i bardzo potrzebna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i Aglomeracji Ostrowskiej, ale to także inwestycja w ochronę środowiska. Wiemy doskonale, co wydarzyło się w Warszawie podczas awarii w Oczyszczalni Ścieków “Czajka”. My tej sytuacji w Ostrowie Wielkopolskim chcemy uniknąć, dlatego inwestujemy nieustannie w odbudowę starej infrastruktury komunalnej. Zadania realizowane przez ostrowski Wodkan są tego najlepszym przykładem - stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, a teraz ważna magistrala, która zapewni bezpieczny odbiór ścieków, których produkujemy w mieście 11 tys. m3 na dobę! Spółce Wodkan, inwestorowi, składam wyrazy uznania i gratuluję. Natomiast wykonawcy dziękuję za profesjonalizm i uporanie się z tym wymagającym zadaniem inwestycyjnym bez problemów - dodaje prezydent Beata Klimek

Zadanie to było największą inwestycją realizowaną w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na to zadanie spółka WODKAN pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 203 000 złotych. Wartość całej inwestycji to 23 545 603,41 złotych.

- To była wymagająca, duża inwestycja i trudne zadanie techniczne. Myślę jednak, że dzięki dobrej współpracy z klientem podołaliśmy i w terminie zrealizowaliśmy zadanie. To nasz sukces techniczny i organizacyjny - zaznacza Przemysław Nowak, dyrektor generalny AARSLEFF, wykonawca inwestycji. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x