Ilustracja do artykułu: Nabór na członka komisji konkursowej

Nabór na członka komisji konkursowej

01-12-2020

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych, oceniających oferty  w ramach otwartych konkursów ofert, które zostaną ogłoszone  na rok 2021.

Obszary konkursowe:

  1. „Kultura i sztuka” (Wydział Kultury i Sztuki)
  2. „Kultura fizyczna, sport i turystyka” (Wydział Edukacji i Sportu)
  3. „Ochrona i promocja zdrowia” (Wydział spraw Społecznych)
  4. „Pomoc społeczna” (Wydział spraw Społecznych)
  5. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” (Wydział spraw Społecznych)
  6. „Edukacja i nauka” (Wydział Edukacji i Sportu)
  7. „Ratownictwo i ochrona ludności” (Biuro Zarzadzania Kryzysowego)
  8. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
  9. „Rewitalizacja” (Pełnomocnik ds. rewitalizacji)

 Kandydatem na  członka komisji konkursowej może być osoba, która:

1. Zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie.

2. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

3. Korzysta z pełni praw publicznych .

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

4. Prace komisji konkursowych mogą odbywać się w systemie zdalnym.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na oryginalnych drukach do dnia 15 grudnia 2020 r. pod adresem:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

Referat Obsługi Mieszkańców

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x