Ilustracja do artykułu: Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji

Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji

04-12-2020

Wydział Kultury i Sztuki informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury Sztuki, Referat Kultury informuje, że w dniu 04.12.2020 r. organizacja pozarządowa pn. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne w Ostrowie Wielkopolskim złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „BŁĘKITNA ARMIA  w drodze do Polski – przystanek Ostrów”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 11.12.2020 r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: kultura@umostrow.pl

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176749.asp?soid=954154FF0AE64FFFAA19D1D7961EA835

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x