Ilustracja do artykułu: Ogłoszono III  otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku

Ogłoszono III otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku

28-12-2020

W dniu 28 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku.  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom  działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, poprzez upowszechnianie sportu, turystyki i aktywnego stylu życia.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020. poz.713 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057.) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) na rok 2021, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/313/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021.

Link do ogłoszenia o konkursie:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp

Termin składania ofert upływa 18.01.2021 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x