Archiwum
śnieg
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: XXXII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

XXXII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

23-03-2021

Szanowni Państwo                                                                                                                  

Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU, SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEG ODBĘDZIE SIĘ W ZDALNYM TRYBIE ON-LINE

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA OBRAD ZA POŚREDNICTWEM  http://ostrowmiasto.esesja.pl/

 

Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

która odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:00. 

Sesja odbędzie się w  trybie zdalnym oraz prowadzona będzie z Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Podstawa prawna: art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.  

IV           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXX do XXXII Sesji Rady Miejskiej.

V       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VI           Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

VII         Interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Działalność Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w obszarze wsparcia ostrowskich przedsiębiorców. 

IX           Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

3)       zmiany uchwały nr XXVI/312/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji,

4)       przystąpienia do opracowania zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023,

5)       zmiany uchwały Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

6)       powierzenia spółce „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

7)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

8)       nadania nazwy ulicom w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Poligonowej,

9)       nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Wilczej,

10)    powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

11)    rozpatrzenia petycji.

X             Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI           Wolne wnioski i informacje.

XII         Zakończenie obrad.                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x