Ilustracja do artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

28-04-2021

28 kwietnia 2021 roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/313/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz Uchwały nr XXIX/331/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku.

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://ostrow-wielkopolski.bip.gov.pl/obwieszczenia-i-ogloszenia/440757_otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-2021-roku.html

Ofertę należy przygotować za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego na stronie www.witkac.pl.

Następnie przygotowaną w generatorze ofertę nalży wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w Referacie Obsługi Mieszkańca bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego).

Termin składania ofert za pomocą platformy internetowej WITKAC upływa 19 maja 2021 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x