Ilustracja do artykułu: XLVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

XLVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

23-03-2022

SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ STACJONARNIE, w sali sesyjnej Centrum Aktywności Lokalnej, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA OBRAD ZA POŚREDNICTWEM  http://ostrowmiasto.esesja.pl/

XLVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w środę, 30 marca 2022 roku, o godzinie 9.

Proponowany porządek obrad

  

I          Otwarcie.

II        Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.  

IV        Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

        Interpelacje i zapytania radnych.

VI        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

3)       uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2022-2026”,

4)       przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

5)       wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach,

6)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2025,

7)       określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

8)       zmiany Uchwały Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku              w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

9)       zmiany uchwały nr XXXII/381/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Rady Muzeum miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

10)    zmiany uchwały Nr XLIV/500/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

11)uchwalenia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

VII     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII    Wolne wnioski i informacje.

IX       Zakończenie obrad.                                                                                      


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x