Ilustracja do artykułu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

14-04-2022

Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, referat Kultury Fizycznej i Sportu informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, Referat Kultury Fizycznej i Sportu informuje, że w dniu 06.04.2022  r. Ludowy Klub Sportowy TAJFUN z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Udział w XI Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży MINI DRZONKÓW CUP 2022. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 21.04.2022 r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: rkf@umostrow.pl

https://bip.umostrow.pl/chapter_176749.asp?soid=85C8E9CCF12C458EB991F767D79922BD

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x