Ilustracja do artykułu: Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej

Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej

12-07-2022

12 lipca 2022 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2022.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 8 lit. a załącznika do uchwały Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 z późn. zm., w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

W pierwszej kolejności należy przygotować ofertę za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl.

Następnie przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Urzędzie Miejskim w Referacie Obsługi Mieszkańca bądź przesłać do Urzędu Miejskiego za pomocą poczty tradycyjnej (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego).

Termin składania ofert za pośrednictwem platformy WITKAC upływa 02 sierpnia 2022 roku.

Termin składania ofert papierowych upływa 03 sierpnia 2022 roku.

 

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/579/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rewitalizacji-spolecznej-na-rok-2022

 

WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Adres e-mail: wpp@umostrow.pl

tel. 62 582 22 01

tel. 62 582 22 02

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x