Ilustracja do artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

31-10-2022

Biuro Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biuro Zarzadzania Kryzysowego informuje, że w dniu 27.10.2022 r. stowarzyszenie pn.”Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza SIRON” Oddział WGPR Ostrów Wielkopolski, złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości do działania w zakresie wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poszukiwań osób zaginionych. Kontrola i pomoc osobom w kryzysie bezdomności".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. stowarzyszenie, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 07.11.2022 r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godzinach od 8:00 do 16:00 lub drogą elektroniczną na adres: msk@umostrow.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do oferty:

https://bip.umostrow.pl/artykul/190/793/biuro-zarzadzania-kryzysowego-informuje-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x