Ilustracja do artykułu: Informacja

Informacja

05-12-2022

Wydział Spraw Społecznych informuje, że w dniu 29.11.2022 r. organizacja pozarządowa pn. „Fundacja Wolne Miejsce”  złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn.zm.) ofertę na realizację zadania pn. "Wigilia dla Samotnych 2022".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Link do ogłoszenia: https://bip.umostrow.pl/artykul/190/866/wydzial-spraw-spolecznych-informuje-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x