Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Informacja

Informacja

08-12-2022

Wydział Partycypacji Społecznej  informuje, że w dniu 6.12.2022 r. organizacja pozarządowa pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim” złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn.zm.) ofertę na realizację zadania pn. "Zwyczaje i tradycje świąteczno-noworoczne w oczach babć, dziadków i wnuków".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 15.12.2022 r. w formie pisemnej w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej tut. Urzędu (parter) w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: bops@umostrow.pl

Link do ogłoszenia: https://bip.umostrow.pl/artykul/190/872/wydzial-partycypacji-spolecznej-informuje-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x