Ilustracja do artykułu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

20-02-2024

Wydział Spraw Społecznych informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Spraw Społecznych informuje, że w dniu 14.02.2024 r. organizacja pozarządowa pn. „Fundacja Wolne Miejsce” złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) ofertę na realizację zadania pn. "Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 2024".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 27.02.2024 r. w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: amichalak@umostrow.pl

https://bip.umostrow.pl/artykul/190/1852/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x