Ilustracja do artykułu: Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej

Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej

08-05-2024

8 maja 2024 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2024.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 9 ust. 1 pkt 9 lit. a załącznika do uchwały nr LXIV/706/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.

W pierwszej kolejności należy przygotować ofertę za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl.

Następnie przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować
i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Urzędzie Miejskim w Referacie Obsługi Mieszkańca bądź przesłać do Urzędu Miejskiego za pomocą poczty tradycyjnej (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego).

Termin składania ofert za pośrednictwem platformy WITKAC upływa 29 maja 2024 roku.

Termin składania ofert papierowych upływa 31 maja 2024 roku.

 

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/2031/zarzadzenie-nr-2-ix-2024

 

WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Adres e-mail: wpp@umostrow.pl

tel. 62 582 22 01

tel. 62 582 22 02

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x