Ilustracja do artykułu: Konkurs ofert. Dotyczy kultury

Konkurs ofert. Dotyczy kultury

17-05-2024

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w II półroczu 2024 roku.
W dniu 17 maja 2024 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w II półroczu 2024 roku.

Na podstawie: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 9 ust. 1, pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr LXIV/706/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Link do ogłoszenia o konkursie: https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/2061/zarzadzenie-23-ix-2024

W pierwszej kolejności należy przygotować ofertę za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl.

Następnie przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz
z wymaganymi załącznikami  przesłać do Urzędu Miejskiego za pomocą poczty tradycyjnej (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Referacie Obsługi Mieszkańca.

Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej WITKAC upływa 7 czerwca 2024 roku.
Termin składania ofert w wersji papierowej upływa 10 czerwca 2024 roku do godz. 16.00.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x