Ilustracja do artykułu: Aglomeracja dla bezpieczeństwa

Aglomeracja dla bezpieczeństwa

03-09-2019

Zakończyły się konsultacje z przedstawicielami 24 gmin Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nad „Programem poprawy bezpieczeństwa na obszarze AKO”. Włodarze miast i gmin zgłaszali swoje pomysły i zastrzeżenia do projektu, który ma tworzyć wspólny, aglomeracyjny system ochrony przed zagrożeniami najpowszechniej występującymi w naszym regionie.

W ostatnie kilka tygodni odbyło się kilkanaście spotkań na terenie całej aglomeracji, w której wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, pracownikami wydziałów zarządzania kryzysowego gmin i miast omawiano program, który ma znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Tragiczne zdarzenia nie omijają nikogo. Coraz bardziej gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne, pożary lasów, wypadki komunikacyjne – z tym niemal każdego dnia muszą radzić sobie służby ratunkowe, ale również samorządy, miejskie i gminne Centra Zarządzania Kryzysowego. W przypadku zdarzeń, które dotyczą większego obszaru sukces akcji ratunkowej zależy głównie od dobrej koordynacji pracy służb ratunkowych.  Stąd pomysł na poprawę współpracy  i jej zdefiniowanie w jednym spójnym dokumencie dla wszystkich 24 samorządów tworzących Aglomerację Kalisko-Ostrowską.

„Program poprawy bezpieczeństwa” opiera się o cztery filary:

    Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

    Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania dla mieszkańców AKO

    Modernizacja infrastruktury i sprzętu ratunkowego

    Solidarność gmin w przypadku wystąpienia zagrożenia

– Wyobraźmy sobie, że na terenie niewielkiej gminy dochodzi do katastrofy w ruchu lądowym z udziałem autobusu. Część poszkodowanych trafia do szpitala, inni dostali pomoc na miejscu, ale to są osoby gdzieś z daleka i coś z nimi trzeba zrobić, gdzieś przenocować. Czyje to zadanie? Straż i służby ratunkowe zrobiły swoje. A czy każda z gmin ma w trybie pilnym gdzie przenocować grupę np. 40 osób? No nie. A jeśli dojdzie do większej katastrofy, jak kilka lat temu wybuch gazu w Jankowie Pierwszym, to jeszcze trzeba przenocować i wesprzeć strażaków z połowy województwa, to są ogromne przedsięwzięcia, które są często zadaniem samorządu – mówił dziś na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Duża baza noclegowa dla potencjalnych ofiar może być w gminie obok. W innej zaś sprzęt do ochrony przeciwpowodziowej, a w innej specjalistyczne wozy zabezpieczenia chemicznego – nie używane każdego dnia, dlatego nie ma potrzeby, by takie zasoby w każdej gminie dublować.  Wystarczy odpowiednio nimi dysponować  – również za pośrednictwem cyfrowych systemów łączności, we współpracy gmin, PSP i OSP. Przyjęcie programu bezpieczeństwa ma być punktem wyjścia do dofinansowania w konieczny sprzęt i infrastrukturę.

Podczas konsultacji przedstawiciele każdej z gmin Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mógł zaopiniować projekt, dodać do niego elementy istotne z punktu widzenia danego samorządu. Wspólnie opracowany i zatwierdzony dokument będzie punktem wyjścia do pozyskania finansowania na konieczne inwestycje przewidziane w „Programie poprawy bezpieczeństwa na obszarze AKO”.

Ostrów Wielkopolski wniósł do programu następujące propozycje:

1) zwiększenie zasobów materiałowych i sprzętowych, gromadzonych i przechowywanych w magazynach na potrzeby reagowania kryzysowego;

2) poprawę łączności kierowania i współdziałania pomiędzy jednostkami ratowniczymi i organami zarządzania kryzysowego;

3) modernizację i rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności, z wykorzystaniem elektronicznych syren alarmowych umożliwiających nadanie komunikatów słownych;

4) doposażenie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej (lub służb ratowniczo-gaśniczych), a także Centrów Zarządzania Kryzysowego (powiatowego i miejskiego) w sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przewidzianych ustawowo zadań dotyczących ochrony ludności;

5) poprawę warunków lokalowych i działania OSP, w tym przygotowanie obiektu na potrzeby przechowywania zasobów materiałowych i sprzętowych, warunków do zapewnienia doraźnej opieki (schronienia) osobom poszkodowanym, czy zapewnienia miejsca do wypoczynku dla ratowników;

6) współpracę i współdziałanie, w sytuacji reagowania w obliczu występującego zagrożenia, ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego AKO, głównie poprzez wsparcie materiałowe i sprzętowe, wymianę informacji, wspólne szkolenia i ćwiczenia, a także edukację w tym zakresie mieszkańców aglomeracji.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x