Ilustracja do artykułu: Czyste powietrze - ważne zmiany w programie

Czyste powietrze - ważne zmiany w programie

01-06-2021

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski na mocy Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspólnie realizuje program „Czyste Powietrze” w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Do zadań Gminy należy m.in. przygotowywanie wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, weryfikacja wniosków złożonych w formie papierowej oraz pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji Programu, tj. do roku 2029.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaświadczenia o wysokości dochodu (niezbędne do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania) wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17, Ostrów Wielkopolski. Wszelkie informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać pod nr tel.: 62 58 22 409 bądź bezpośrednio w UM, pokój nr 9.

 

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych:

 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.

2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).

3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

* Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

* Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

* Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

5. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

* Wytyczne Komisji Europejskiej,

* Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,

* Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

 

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.

2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x