Ilustracja do artykułu: Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas

Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas

10-10-2017

Dobiegł końca projekt pn. „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” realizowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Świetlicowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wartość projektu: 222 112,30 zł 

Wartość dofinansowania : 188 795,45 zł

Projekt rozpoczął się w październiku 2016 roku. Głównym celem projektu był wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-wyrównawcze oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

W ramach projektu utworzono 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym także dla dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. W ramach programu odbyło się 270 godzin zajęć dodatkowych. Zwiększyła się kadra pedagogiczna przedszkola poprzez zatrudnienie do nowo utworzonego oddziału dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga oraz pomocy nauczyciela. Przedszkole wzbogaciło się o pomoce edukacyjne, sprzęt komputerowy, multimedialny program logopedyczny oraz programy wspierające rozwój dzieci. Zakupiono sprzęt sportowy: równoważnię z podstawami, płytę balansową, dysk korekcyjny, materace gimnastyczne i piłki lekarskie.

Specjalistyczny sprzęt stanowił duże wsparcie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w realizacji założonych celów. Dzieci z grupy objętej projektem uczestniczyły także w zajęciach dogoterapii i hipoterapii, które miały na celu usprawnić strefę intelektualną i poznawczą dzieci. Łącznie  wsparciem objęto 38 dzieci.

Projekt realizowany był z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x