Ilustracja do artykułu: Dyskutowali o seniorach

Dyskutowali o seniorach

14-07-2017

Rozwiązania na rzecz poprawy, jakości życia seniorów w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentowała zastępca prezydenta miasta Ewa Matecka podczas spotkania prezydentów Miast w Poznaniu.  Inicjatorem dyskusji na temat polityki senioralnej w naszym kraju był prezydent Jacek Jaśkowiak.

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele 19 miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Kołobrzegu, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Ostrowa Wielkopolskiego, Słupska, Sopotu, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry.

Jak mówili gospodarze spotkania celem zorganizowania dyskusji było wspólne zaangażowanie wielu Miast i wzajemne czerpanie ze swoich doświadczeń, które przyczynić się może do zainicjowania nowych przedsięwzięć służących tworzeniu dogodnych warunków dla aktywnego i zdrowego starzenia się.

- Musimy się z tym zagadnieniem zmierzyć. Z jednej strony musimy przygotować nasze miasta na potrzeby seniorów. Z drugiej strony musimy myśleć jak wykorzystać potencjał osób starszych, które ze względu na ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie powinniśmy włączać w życie i funkcjonowanie miasta. Pracując dla seniorów w swoich miastach, ale też współpracując między sobą powinniśmy myśleć nie tyle o tym,  co możemy dla seniorów zrobić, ale o tym, co możemy zrobić z nimi razem. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest bardzo cenna, bo może przyczynić się do zainicjowania nowych przedsięwzięć na rzecz lepszych warunków do aktywnego i zdrowego starzenia się w naszych miastach - mówił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Podczas spotkania swoje rozwiązania dotyczące polityki senioralnej zaprezentowały: Gdańsk, Kraków, Warszaw, Poznań i Ostrów Wielkopolski. Seniorzy w naszym mieście stanowią grupę ok. 18- tysięczną osób wszystkich mieszkańców.

- W naszym mieście na rzecz osób powyżej 60 roku życia realizujemy liczne projekty i przedsięwzięcia. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na poprawie ich, jakości życia. Wdrożyliśmy Ostrowską Kartę Seniora, czyli systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do produktów, usług, dóbr kultury, rozrywki i rekreacji. Dzięki pozyskanym w 2015 roku środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzyliśmy w naszym mieście Dzienny Dom „Senior –Wigor”. W trosce o dobro najstarszej grupy osób uruchomiliśmy także tak bardzo potrzebny Program Teleopieki. Po raz pierwszy w tym roku odbyły się bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla tej konkretnej grupy. Program cieszył się ogromną popularnością, dlatego też będzie kontynuowany – powiedziała zastępca prezydenta, Ewa Matecka.   

Ponadto zastępca prezydenta mówiła o udogodnieniach wprowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz osób starszych, a także o utworzonych Mieszkaniach Chronionych i Banku Czasu Seniora. 

- W naszym mieście podobnie, jak w innych miastach funkcjonuje Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, w której skład wchodzą seniorzy zgłoszeni przez ostrowskie organizacje pozarządowe. Rada, jako organ doradczy władz samorządowych opiniuje strategiczne i bieżące plany rozwoju miasta, a także zgłasza własne pomysły w zakresie polityki senioralnej – dodała zastępca prezydent.

W miarę posiadanych środków, z budżetu miasta wspierane są wszelkie działania podejmowane na rzecz seniorów, będące inicjatywą stowarzyszeń, fundacji czy innych podmiotów pożytku publicznego np. SENIORALIA, wydawnictwo jubileuszowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dzień Kobiet organizowany przez Polski Związek Emerytów i Rencistów, imprezy dla seniorów organizowane przez Rady Osiedla, projekt „Zdrowy Senior”, projekt „Zdrowy senior-szczęśliwy senior” i udział w Targach Viva! Seniorzy 2017.

Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymało tytuł „Miasto Przyjazne Starzeniu” WHO 2017 tym samym zostało przyłączone do sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto w 2016 roku otrzymało tytuł „Gmina Przyjazna Seniorom” i „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x