Ilustracja do artykułu: Praca szuka człowieka

Praca szuka człowieka

10-12-2021

Dzienny Dom "Senior +" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej 39 

poszukuje fizjoterapeuty 

Termin składania ofert: 17 grudnia 2021 r.

 Główne obowiązki:

1)    Prowadzenie zajęć grupowych z seniorami

2)    Prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z uczestnikami,

3)    Prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu,

4)   Udzielanie porad dot. rehabilitacji różnych rodzajów schorzeń,

5)   Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia.  

 

 Wykształcenie: 

Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: technik fizjoterapii uprawniające do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 

Wymagania konieczne:

       -  minimum półroczne doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta

       -  pełna zdolność do czynności prawnych,

       -  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

   

 Wymagania pożądane:

- umiejętności praktyczne, bądź predyspozycje we wspieraniu osób starszych,

- wiedza na temat seniorów i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

- mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

  

Wymagane dokumenty:

1)          list motywacyjny

2)          CV

3)          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4)          kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia

5)          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach

 

Sposób składania dokumentów:

1)     dokumenty z dopiskiem Fizjoterapeuta – nabór do Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim należy składać osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 a w Ostrowie Wielkopolskim (pok.nr 1) lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2)      termin składania ofert: 17 grudnia 2021 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

3)      CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

4)     do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

5)     osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

6)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,  przy al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

                                                       

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x