Ilustracja do artykułu: „E-Ostrów 2050” - miasto walczy o miliony euro

„E-Ostrów 2050” - miasto walczy o miliony euro

20-12-2019

Ostrów Wielkopolski znalazł się w drugim etapie programu „Rozwój lokalny”, który ma na celu wsparcie małych i średnich polskich miast w ich rozwoju, ale także ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych, m.in. takich jak wyludnienie związane z migracją zarobkową, czy zła jakość powietrza. Do udziału w naborze wniosków Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprosiło 255 polskich miast. 50 z nich znalazło się w drugim etapie – na tej liście jest także Ostrów. Jest o co walczyć – całkowita wartość naboru to ponad 100 milionów euro.

Program „Rozwój Lokalny” współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG oraz w 15% z budżetu państwa. Ma on na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Na potrzeby Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Polska Akademia Nauk wyodrębniła 122 miasta, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno - gospodarcze i tym samym wymagają szczególnego wsparcia.

- Ostrowa Wielkopolskiego nie ma na tej liście, dlatego nasz projekt musiał być bardzo dobrze przygotowany, by znaleźć się w kolejnym etapie oceny wniosków. Wszystkie miasta ze wspomnianej listy miały już na starcie przewagę punktową właśnie dlatego, że się na niej znalazły. Oceny merytorycznej wniosków dokonywali trzej niezależni eksperci i to oni zdecydowali, że nasze miasto znalazło się w finałowej pięćdziesiątce. To ogromny sukces i szansa dla Ostrowa – mówi prezydent Beata Klimek.   

W pierwszym etapie uprawnionych do wnioskowania było 255 polskich miast. Zgodnie z regulaminem programu, miasta miały przedstawić ogólny zarys zadań realizowanych po ewentualnym przyznaniu dofinansowania.

- W zarysie ostrowskiego projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” skupiliśmy się na realizacji zadań z zakresu: środowiskowego, gospodarczego, społecznego, przestrzennego, instytucjonalnego, finansowania rozwoju oraz inteligentnego zarządzania  miasta.  Na tym etapie oceniana była spójność, racjonalność, zasadność i integralność całej koncepcji rozwojowej. W drugim etapie naboru wybrani wnioskodawcy złożą kompletną propozycję projektu, która powinna zawierać Plan Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. W tych dokumentach zawrzemy nasze konkretne propozycje – wyjaśnia Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa.

Już na etapie tworzenia wniosku ostrowski urząd ściśle współpracował z sektorem komunalnym, by wspólnie określić dziedziny, dzięki wsparciu których możliwe będzie zdynamizowanie rozwoju Ostrowa. Ten sam szeroki zespół zajmie się tworzeniem dokumentów zawierających konkretne rozwiązania inwestycyjne i społeczne. Dzięki temu, że nasze miasto zakwalifikowało się do drugiego etapu, będzie mogło skorzystać z zewnętrznego doradztwa eksperckiego Związku Miast Polskich i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w przygotowaniu Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

- Naszym celem jest znalezienie się w trzecim etapie, w którym piętnaście miast otrzyma dofinansowanie swoich propozycji. Pozostałe miasta z pięćdziesiątki, która znalazła się w drugim etapie, otrzymają możliwość pozyskania grantu  w wysokości do 100 tysięcy złotych z programu Dostępność Plus na lata 2018 – 2025. Wybranym przez nas w tym przypadku zadaniem będzie poszerzenie ostrowskiego systemu Teleopieki, czyli całodobowej telefonicznej opieki domowej  dla starszych mieszkańców naszego miasta. Dzięki stałemu monitoringowi możliwa jest natychmiastowa pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. System się sprawdza, dlatego chcemy go poszerzyć, by mogło z niego korzystać więcej osób. Dzięki bardzo dobrze przygotowanemu wnioskowi już mamy taką możliwość, jednak będziemy walczyć o pełną pulę i jeszcze dynamiczniejszy rozwój Ostrowa Wielkopolskiego – zapewnia Beata Klimek.

W trzecim etapie programu znajdzie się piętnaście miast. Każde z nich będzie mogło otrzymać dofinansowanie od 3 do 10 milionów euro. Poziom dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość naboru to 102 647 058 euro.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x