Archiwum
pochmurno
1℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Europa wspiera młodych wolontariuszy

Europa wspiera młodych wolontariuszy

04-05-2021

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. Europejski Korpus Solidarności wspiera młodych ludzi pragnących zaangażować się w wolontariat w różnych dziedzinach – od pomocy osobom potrzebującym po wspieranie działań na rzecz zdrowia i środowiska – w całej UE i poza nią. Tegorocznym priorytetem będzie zdrowie i pozyskanie wolontariuszy do pracy nad projektami dotyczącymi wyzwań zdrowotnych, w tym skutków pandemii COVID-19 i odbudowy po jej zakończeniu.

Dzięki nowemu programowi, który dysponuje budżetem na lata 2021-2027 w wysokości ponad 1 mld euro, około 275 tys. młodych ludzi będzie mogło pomagać w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym i humanitarnym poprzez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych. W pierwszym roku realizacji programu dostępne są środki w wysokości ponad 138 mln euro. Od przyszłego roku program będzie umożliwiał młodym ludziom również wolontariat w dziedzinie pomocy humanitarnej na całym świecie. Biorąc udział w tego rodzaju wolontariacie, będą oni mogli pomóc stawić czoła wyzwaniom humanitarnym w bezpiecznych państwach trzecich i wspierać w nich działania pomocowe UE.

- Solidarność leży u podstaw projektu europejskiego, zarówno na terenie Unii, jak i w krajach partnerskich na całym świecie – mówi wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas. - W ramach naszego europejskiego stylu życia pokazujemy młodszym pokoleniom, że razem jesteśmy silniejsi. Bogatsi o takie doświadczenie mogą się nim podzielić z innymi dzięki możliwościom, jakie oferuje Europejski Korpus Solidarności. Program ten, którego istotą jest wolontariat, angażuje młodych ludzi i wzmacnia ich pozycję, aby mogli w duchu naszych wartości aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i przyczyniać się do zmian.

Nowy Europejski Korpus Solidarności wspiera nadrzędne priorytety polityczne UE, ułatwiając organizacjom i osobom młodym realizowanie tych priorytetów. W szczególności koncentruje się na czterech komponentach:

  • promowanie włączenia społecznego i różnorodności,
  • uczynienie projektów bardziej ekologicznymi oraz zachęcanie uczestników i organizacji uczestniczących do odpowiedzialnych i zrównoważonych pod względem środowiskowym zachowań,
  • wspieranie transformacji cyfrowej poprzez projekty i działania, które podnoszą umiejętności cyfrowe, rozwijają kulturę informatyczną i rozumienie zagrożeń i możliwości związanych z technologią cyfrową,
  • promowanie udziału młodych ludzi w procesach demokratycznych i ich aktywności obywatelskiej.

Oprócz tych czterech obszarów zaangażowania przewiduje się możliwość dodawania w ramach programu rocznych priorytetów w celu rozwiązania pilnych kwestii. Takim priorytetem jest w tym roku zdrowie.

Aby móc uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności, organizacje muszą uzyskać znak jakości poświadczający, że prowadzą wysokiej jakości działania solidarnościowe zgodnie z zasadami, celami i wymogami programu. Każdy podmiot publiczny lub prywatny może ubiegać się o finansowanie z pomocą agencji krajowych Europejskiego Korpusu Solidarności we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach spoza UE stowarzyszonych z programem – Islandii, Liechtensteinie, Turcji i Macedonii Północnej. Ponadto zarejestrowane na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności grupy młodych osób mogą bezpośrednio ubiegać się o finansowanie opracowanych i prowadzonych przez siebie projektów solidarnościowych.

Okres składania wniosków w odpowiedzi na oba zaproszenia w ramach nowego programu na lata 2021–2027 rozpoczyna się 15 kwietnia, a kończy 5 października 2021 r. Wnioski o przyznanie znaku jakości wolontariatu solidarnościowego można złożyć w każdej chwili. Termin składania wniosków o przyznanie znaku jakości wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej upływa 22 września 2021 r.

Europejski Korpus Solidarności, który uruchomiono w grudniu 2016 r., funkcjonuje od października 2018 r. jako program finansowany przez UE, a jego budżet operacyjny na lata 2018–2020 wyniósł 375,6 mln euro. Wolontariat daje młodym ludziom w wieku od 18 do 30 lat (do 35 lat w przypadku działań humanitarnych) możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji specjalizujących się w działaniach na rzecz społeczności.

Dotychczas do Europejskiego Korpusu Solidarności przystąpiło 275 tys. młodych ludzi, a około 50 tys. uczestników rozpoczęło swoje działania. W świetle dotychczasowego sukcesu inicjatywy Europejski Korpus Solidarności kontynuuje swoje działania w latach 2021–2027 i rozszerza je o wolontariat w dziedzinie pomocy humanitarnej UE.

Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość uczestniczenia w działaniach solidarnościowych i pomagają w zaspokojeniu określonych potrzeb w społecznościach lokalnych. Wolontariat może mieć miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wariant transgraniczny) lub w państwie zamieszkania uczestnika (wariant krajowy). Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w nim indywidualnie lub w zespołach. Wolontariat może trwać do 12 miesięcy.

Znak jakości to proces poświadczający, że organizacja jest skłonna i zdolna do prowadzenia wysokiej jakości działań solidarnościowych zgodnie z zasadami, celami i normami jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskanie znaku jakości jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w działaniach wolontariackich.

Projekt solidarnościowy oznacza nienastawione na zysk działania solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, trwające od 2 do 12 miesięcy. Projekty solidarnościowe powinny dotyczyć kluczowych wyzwań w społecznościach.

Więcej: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x