Ilustracja do artykułu: FILAR KULTURY 2021 – zgłoś kandydaturę

FILAR KULTURY 2021 – zgłoś kandydaturę

07-09-2021

Można już zgłaszać kandydatury do dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. 

Osobom lub zespołom, grupom mającym osiągnięcia o istotnym znaczeniu w twórczości artystycznej, kreowaniu zjawisk kulturalnych, upowszechnianiu lub ochronie kultury Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego może przyznać następującą nagrodę:
- „Nagrodę Filar Kultury” – za całokształt dorobku artystycznego/działalności, którą stanowi statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 4 000 zł do 8 000 zł brutto;
- „Nagrodę Osobowość Ostrowskiej Kultury” – za wybitne osiągnięcia kulturalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, którą stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 3 500 zł brutto;
- „Nagrodę Młody Talent” – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, za wybitne osiągnięcia kulturalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, którą stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 500 zł do 900 zł brutto;
- „Nagrodę Benefactor Culturae Ostroviensis” – dla donatorów i sponsorów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do realizacji i promocji działań kulturalnych, którą stanowi statuetka lub dyplom;
- „Nagrodę Dzieło Roku” – dla twórcy dzieła o charakterze materialnym lub organizatora wydarzenia kulturalnego, powstałego w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, którą stanowi statuetka lub dyplom. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z „Warunkami i trybem przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. Zasady i tryb przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa uchwała nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 30 kwietnia 2020 roku.

Wnioski można wysyłać na adres: Wydział Kultury i Sztuki, Referat Kultury Urzędu Miejskiego (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolskim) z dopiskiem Nagrody Animator Kultury lub dostarczyć do Referatu Obsługi Mieszkańców w gmachu urzędu (na parterze). Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 10 września 2021 roku.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski o przyznanie nagrody spełniające wymogi formalne, są opiniowane przez doraźną komisję. Przyznania nagród dokonuje Prezydent Miasta.

O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x