Ilustracja do artykułu: FILAR KULTURY 2023. Czekamy na zgłoszenia

FILAR KULTURY 2023. Czekamy na zgłoszenia

04-04-2023

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek uprzejmie powiadamia o możliwości zgłaszania kandydatur do dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. Termin składania wniosków od 4 do 17 kwietnia 2023r.       

Osobom lub zespołom, grupom mającym osiągnięcia o istotnym znaczeniu w twórczości artystycznej, kreowaniu zjawisk kulturalnych, upowszechnianiu lub ochronie kultury Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego może przyznać następującą nagrodę:

  • „Nagrodę Filar Kultury” – za całokształt dorobku artystycznego/działalności, którą stanowi statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 4 000 zł do 8 000 zł brutto;
  • „Nagrodę Osobowość Ostrowskiej Kultury” – za wybitne osiągnięcia kulturalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, którą stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 3 500 zł brutto;
  • „Nagrodę Młody Talent” – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, za wybitne osiągnięcia kulturalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, którą stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 500 zł do 900 zł brutto;
  • „Nagrodę Benefactor Culturae Ostroviensis” – dla donatorów i sponsorów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do realizacji i promocji działań kulturalnych, którą stanowi statuetka lub dyplom;
  • „Nagrodę Dzieło Roku" – dla twórcy dzieła o charakterze materialnym lub organizatora wydarzenia kulturalnego, powstałego w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, którą stanowi statuetka lub dyplom.

Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z „Warunkami i trybem przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. Zasady i tryb przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa Uchwała nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 30 kwietnia 2020 roku, zmieniona Uchwałą nr XXXVI/420/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 25 sierpnia 2021 roku.

Wnioski można wysyłać na adres: Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, Referat Kultury Urzędu Miejskiego (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolskim) z dopiskiem Nagrody - Animator Kultury lub dostarczyć do Referatu Obsługi Mieszkańców w budynku urzędu (na parterze). Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 kwietnia 2022 roku. Wnioski  złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody spełniające wymogi formalne, są opiniowane przez doraźną komisję. Przyznania nagród dokonuje Prezydent Miasta. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x