Ilustracja do artykułu: Gościsz w swoim domu rodzinę z Ukrainy?

Gościsz w swoim domu rodzinę z Ukrainy?

17-05-2022

Możesz  ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 złotych na dzień. Świadczenie wypłacane jest za okres maksymalnie 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14.

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom. Wsparcie finansowe przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku. Środki wypłacane są przez samorząd „z dołu”, a więc za okres zakwaterowania i wyżywienia, który już upłynął.

Zgodnie z rozporządzeniem uzupełnienie wymaganych pól we wniosku jest niezbędne. Zaznaczamy również, że we wniosku należy wskazać dane obywatela Ukrainy pozostającego pod opieką - imię i nazwisko oraz PESEL.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski informuje również, że został upoważniony do kontroli stanu faktycznego wskazanego we wniosku.

Podstawą prawną przyznania i wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1020).

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania są dostępne w załączniku artykułu oraz w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy Alei Powstańców Wielkopolskich 14.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłoszenia osoby zamieszkującej do opłaty za wywóz odpadów. Więcej informacji - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, parter Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 37. 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x