Ilustracja do artykułu: „ I see You, I hear You, I feel You”

„ I see You, I hear You, I feel You”

29-11-2019

W dniach od 22-27 listopada w miejscowości Alatskivi w Estonii odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów międzynarodowego projektu w ramach Programu Erasmus+

 

Program wizyty, w której uczestniczyli nauczyciele z Hiszpanii, Turcji, Macedonii, Chorwacji i Estonii obejmował przede wszystkim omówienie działań w ramach realizacji nowego prjektu pt: „ I see You, I hear You, I feel You” Nauczyciele uczestniczyli w dwudniowym, szkoleniu, które dostarczyło profesjonalnej wiedzy z zakresu relacji interpersonanych oraz techniki mediacji. Wiedza  ta przydatna będzie nauczycielom w realizacji   zadań projektowych, które mają przeciwdziałać agresywnym zachowaniom wśród młodzieży.

Bullying to przemoc na uczniach, głównie psychiczna. Problem dotyczy niemal każdej szkoły, na każdym etapie edukacji . To zjawisko obserwowane jest coraz częściej w obecnej szkole. Międzynarodowe działania  to odpowiedź na powszechnie występujące negatywne  zjawiska  dotyczące agresywnych zachowań wśród uczniów. Działania  w projekcie związane będą z podnoszeniem świadomości młodych ludzi odnośnie przemocy i krzywdzenia, oraz niwelowanie agresywnych zachowań wśród młodych ludzi. Istotnym zadaniem będzie  wypracowanie wśród uczniów  asertywności, pewności siebie, umiejętności przeciwstawienia się i niegodzenia na akty przemocy.
Cele, które będą realizowane w ramach projektu:
-    Tworzenie odpowiedniego klimatu I atmosfery sprzyjającej budowaniu dobrych relacji rówieśniczych
-    Reagowanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom wśród uczniów
-    Tworzenie bezpiecznego i opiekuńczego środowiska psychicznego uczniów
-    Skuteczne i innowacyjne uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem metodologii RP na lekcjach
-    Zapobieganie konfliktom związanym z zastraszaniem i niwelowanie negatywnych, agresywnych zjawisk uczniów
-    Budowanie większej świadomości uczniów związanej z szacunkiem do innych osób
-    Zwiększenie  zdolności reagowania na nieodpowiednie zachowanie
-    Budowanie świadomości, że złe zachowanie powoduje wzrost konfliktów rówieśniczych
-    Zwiększenie zaufania i satysfakcji wśród uczniów, pracowników i rodziców

 

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 7

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x