Ilustracja do artykułu: II Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

II Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

13-05-2024

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) na wniosek Prezydenta Miasta zwołuję II Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku o godz. 14.30 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I.    Otwarcie.

II.  Przyjęcie porządku obrad.

III. Podjęcie  uchwał w sprawie:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
  3. zmiany uchwały Nr LXVIII/760/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  4. zmiany uchwały Nr LXVIII/762/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

IV.  Zakończenie obrad.                                                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Grzeszczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x