Archiwum
śnieg
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

III Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

05-12-2018

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się 11 grudnia  2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z  II Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Interpelacje i wnioski radnych.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

3)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku,

4)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku,

5) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywienia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023,

6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019 – 2023,

7) upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego.

VII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki             

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x