Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty zadania publicznego

03-12-2020

Wydział Kultury i Sztuki informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury Sztuki, Referat Kultury informuje, że w dniu 03.12.2020 r. organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie JIMIWAY TOWARZYSTWO ADORACJI BLUESA I ROCKA’ 70  w Ostrowie Wielkopolskim złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ofertę na realizację zadania publicznego pn.:„Realizacja debiutanckiego albumu muzycznego ostrowsko-wrocławskiej grupy Wild Flame”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 10.12.2020 r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: kultura@umostrow.pl

 

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176749.asp?soid=826CE57634CF4EB6A974E50FFF1A231A

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x