Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: INFORMACJA o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31-01-2019

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zmianami) informuje, że uchwałą Nr IV/23/2018 z dnia 27.12.2018 r. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego dokonała zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 44 z dnia 02.01.2019r. )

Zgodnie z w/w Uchwałą nowe stawki od dnia 01.02.2019r. wynoszą:

- 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,

- 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,

- zwolnienie dla rodzin wielodzietnych wynosi 30% od kwoty podstawowej, tj. przy segregacji (18,00 * 30% = 5,40), bez segregacji (33,00 * 30% = 9,90).

Termin dokonania opłaty do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz nr indywidualnego konta nie ulegają zmianie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, takich jak zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim lub pod nr tel. 62/ 58-22-226 lub 62/ 58-22-239 w godz. 8.00-16.00.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x