Ilustracja do artykułu: LI Sesja Rady Miejskiej

LI Sesja Rady Miejskiej

07-09-2022

Uprzejmie zapraszam do udziału w LI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 14 września 2022 roku o godz. 9.00. w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad  

I     Otwarcie.
II   Przyjęcie porządku obrad.
III   Przyjęcie protokołów z XLIX i L Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XLIX do LI Sesji Rady Miejskiej.  
V    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VI    Interpelacje i zapytania radnych.

 VII  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2045,
2)      zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
3)      rozpoczęcia procesu likwidacji spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – ostrowskiego holdingu komunalnego,
4)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Nowa Krępa,
5)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy ul. Wrocławskiej – cześć A,
6)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Na Polance oraz działki nr 40/3 z obrębu 0043,
7)      zmiany Uchwały nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
8)      zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 
9)      przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenie odpowiedzi na skargę,
10)  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Panu Tomaszowi Lach,
11)  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego śp. Emilii Nawrockiej,
12)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
13)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.            

VIII     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX        Wolne wnioski i informacje.
X         Zakończenie obrad.      

 

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x