Archiwum
pochmurno
17℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

IV Sesja Rady Miejskiej

14-12-2018

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się  w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad:

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z  III Sesji Rady Miejskiej.

IV     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.

VI        Interpelacje i zapytania radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)                 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2)                 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

3)                 ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

4)                 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

5)                 uchwały budżetowej na 2019 rok.

6)                 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7)                 przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski”.

8)                 zatwierdzenia wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN – I.4131.1.502.2018.20 z dnia 26 października 2018 roku.

9)                 zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej – KDW 1 do kategorii dróg gminnych.

10)             zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych.

11)             uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok,

12)             uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok,

13)             ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023.

14)             przyjęcia Programu działań Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ma rzecz seniorów na lata 2019 – 2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów”.

15)             odwołania Pani Danuty Czajki ze stanowiska Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

16)             zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

17)             powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

18)             powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

VIII     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX        Wolne wnioski i informacje.

X         Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x