Archiwum
pochmurno
1℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji gospodarczej

Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji gospodarczej

16-08-2021

16 sierpnia 2021 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji gospodarczej na rok 2021.

Na podstawie: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 8 lit. b załącznika do uchwały Nr XXVII/313/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/chapter_176913.asp?soid=A8258EB7C29D4003A25C86154C0D593A

Ofertę należy przygotować za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC, który jest  dostępny na stronie: www.witkac.pl.

Przygotowaną w  generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Referacie Obsługi Mieszkańców lub nadać listem poleconym/pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Wydział Rozwoju Miasta, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta.

W przypadku przesłania oferty decyduje data stempla pocztowego, ponadto na kopercie należy umieścić napis: „Konkurs na zadanie z zakresu rewitalizacji gospodarczej” oraz nazwę oferenta.

Termin składania ofert za pomocą platformy internetowej WITKAC upływa 06 września 2021 r.

 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA,

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x