Ilustracja do artykułu: Konkurs na stoisko regionalne dla firm

Konkurs na stoisko regionalne dla firm

21-01-2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje o otwartym naborze na wystawiennicze stoisko regionalne wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”, „Przemysł jutra” oraz „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem www.powergenafrica.com

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego. Nabór prowadzony jest w trybie konkursowym.

W ramach dofinansowania udziału jednego przedstawiciela Beneficjenta w wystawie na stoisku regionalnym Organizator pokryje między innymi koszty: wejściówki na wystawę (opłata rejestracyjna), dostępu i miejsca na wspólnym stoisku regionalnym wykupionym przez Organizatora, noclegów ze śniadaniem w miejscu docelowym (zakwaterowanie w hotelach wskazanych przez Organizatora, w czasie trwania wystawy i 1-2 noce poprzedzające rozpoczęcie wystawy), transportu do miejsca organizacji wystawy (obejmującego przelot na trasie Warszawa lub Berlin-miejsce wystawy-Warszawa lub Berlin), transportu wewnętrznego na terenie miejsca organizacji wystawy, tłumacza, oraz zapewni opiekę.
Beneficjent natomiast pokrywa ze środków własnych następujące koszty, które nie podlegają zwrotowi przez Organizatora: szczepienia i leki, dokumenty wizowe lub inne, diety, ubezpieczenie Beneficjenta, transport oraz ubezpieczenie eksponatów (produktów), koszt podróży na/z lotniska Warszawa lub Berlin.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych niezbędnych dokumentów na adres e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 23 stycznia 2019 r. (tj. środa) - zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Komplet dokumentów znajduje się:

https://www.umww.pl/wystawa-marki-wielkopolska-powergen-africa-kapsztad-rpa-14-16-maja-2019-r

lub

http://iw.org.pl/nabor-wystawa-marki-wielkopolska-powergen-africa-kapsztad-rpa-14-16-maja-2019-r/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x