Ilustracja do artykułu: Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w I półroczu 2024 roku

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w I półroczu 2024 roku

30-11-2023

W dniu 30 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w I półroczu 2024 roku.

 

Na podstawie: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 9 ust. 1, pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr LXIV/706/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.2023 r.  poz. 1270 z późn. zm.).

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/1671/3885-viii-2023

W pierwszej kolejności należy przygotować ofertę za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl. Następnie przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz
z wymaganymi załącznikami  przesłać do Urzędu Miejskiego za pomocą poczty tradycyjnej (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Referacie Obsługi Mieszkańca.


Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą  platformy  internetowej WITKAC upływa 21 grudnia 2023 roku. Termin składania ofert w wersji  papierowej  upływa 22 grudnia 2023 roku do godz. 16.00.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x