Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Kontrole umów na odbiór odpadów

22-08-2017

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289) Urząd Miasto Ostrów Wielkopolski informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy,  że od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości:

- zamieszkałych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej).

WYKAZ

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje,  hotele, pensjonaty oraz domy letniskowe, ogródki działkowe.  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność gospodarczą powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości części zamieszkałej / przedsiębiorcy zobowiązani są wobec powyższego do:

- uiszczania opłaty w Mieście za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych (części zamieszkałej objętej systemem od 1 lipca 2013 roku) z odpadami powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289).

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane).

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x